lørdag 24. mai 2014

Tannrot

18. mai 2014, Løvøya
Cardamine bulbifera
Korsblomstfamilien
30-80 cm
Mai - juni

Tannrot er en morsom plante. I bladhjørnene sitter det noen store brune/brunfiolette yngleknopper. Den får sjelden modne frø. Spredningsevnen er dårlig. Yngleknoppene har kort levetid og er en ukjønnet formeringsform, dvs. at pollinering (og dermed blomstene) ikke har noen hensikt.

Tannrot er en ganske sjelden art. Områder med tannrot er ofte gamle og veletablerte. Den vokser i kalkrike edelløvskoger. De forekomstene vi har, er ofte gamle. Hvis trærne hogges slik at mer lys slippes ned, gror kratt opp og kveler tannroten.

De øverste bladene er enkle, mens de nederste består av fem finner.